Welkom bij OTIB innovaties

Wat is de toekomst van het thema duurzaamheid? Biedt de zorgmarkt een groeiend marktsegment voor mijn bedrijf? Het is voor ieder individueel bedrijf moeilijk zicht te houden op alle ontwikkelingen die spelen in de Installatiesector. Deze site biedt u een actuele database met ontwikkelingen, trends en technologieën. Maatschappelijke ontwikkelingen en (technologische) trends worden gegroepeerd naar innovatiethema’s. Specifieke thema’s, waarbinnen veel ontwikkelingen te verwachten zijn, worden verder uitgediept.

Introductiefilm

Bekijk hier de film over de innovatiesite, of bekijk deze film op Youtube

Zoek een innovatie

  • Specialismen
    Zoeken op basis van de branche-indeling
  • Radars
    Zoeken op basis van radars die zijn opgesteld door Uneto-VNI
  • Vakgroepen
    Zoeken op basis van de Uneto-VNI vakgroepen

Actuele innovaties

Big data
Data aquisitie (big data) verandert in hoge mate het niveau van geïnformeerd zijn.
Internet of Things
Meer apparaten worden aangesloten en geregeld via het internet, toestellen zijn in toenemende mate 'connected'.
(zorg)Domotica als onderdeel van thuisnetwerk
Door het werken via de cloud zal meer data kunnen worden gegenereerd hetgeen gebruik van domotica zal stimuleren.
Technisch beheer op afstand zal sterk gaan toenemen
Dankzij remote minotoring en data-analyse kunnen installaties na oplevering worden gefinetuned.
Energieneutraal ontwikkelen en bouwen
Energieneutraal ontwikkelen en bouwen neemt toe.
Toename van prestatiecontracten
Prestatiecontracten steeds centraler.
Installateur steeds meer systemintegrator
Zowel sociale als technische ontwikkelingen. Onder andere terug te vinden rond de innovaties bij toepassing van openbare LED-...
Innovaties brengen Zorg en Installatietechniek nader tot elkaar
Gedreven door ontwikkelingen in ICT en Domotica.
Toename intelligente binnenluchtmonitoring- en beheersystemen luchtkwaliteit (IBL)
Door aanscherping regelgeving en bewustwording luchtkwaliteit.
Installatie-arme energieneutrale woningen
Woningen realiseren met oog op lokale klimaat en minder afhankelijk van installaties.
Infrarood bestuurde kranen
Verbetering hygiëne en waterbesparing door inzet van infrarood bestuurde kranen.
Toename van (prestatie)monitoring in gebouwen/van installaties
Monitoring van energiesystemen van belang om kwaliteit te bewaken en besparing te optimaliseren.
PCM-klimaatvloer, toename gebruik PCM (phase change materials) technieken/systemen
Energiebuffer voor een gelijkmatig binnenklimaat.
LED en CO2 neutrale verlichtingsinstallaties
Toename DOV systemen (Duurzame dynamische openbare verlichting).
Slimme sturing bij LED-verlichting
LED als duurzame energiebron waarbij slimme aansturing voor nieuwe toepassingen zorgt.
Waterloze urinoirs
Met het watervrije urinoir wordt drinkwater bespaard en CO2 gereduceerd. Een bijkomend voordeel is dat er geen urinesteen mee...
Toename gebruik BIM voor onderhoud
BIM wordt steeds meer gebruikt voor onderhoud van gebouwen.
Integraal ontwerpen (doorontwikkeling BIM)
BIM wordt verder doorontwikkeld, maakt integraal ontwerpen mogelijk.