Actuele innovaties

Big data

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Data aquisitie (big data) verandert in hoge mate het niveau van geïnformeerd zijn.

Internet of Things

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Meer apparaten worden aangesloten en geregeld via het internet, toestellen zijn in toenemende mate 'connected'.

(zorg)Domotica als onderdeel van thuisnetwerk

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Door het werken via de cloud zal meer data kunnen worden gegenereerd hetgeen gebruik van domotica zal stimuleren.

Technisch beheer op afstand zal sterk gaan toenemen

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Dankzij remote minotoring en data-analyse kunnen installaties na oplevering worden gefinetuned.

Energieneutraal ontwikkelen en bouwen

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Energieneutraal ontwikkelen en bouwen neemt toe.

Toename van prestatiecontracten

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Prestatiecontracten steeds centraler.

Installateur steeds meer systemintegrator

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Zowel sociale als technische ontwikkelingen. Onder andere terug te vinden rond de innovaties bij toepassing van openbare LED-verlichting.

Innovaties brengen Zorg en Installatietechniek nader tot elkaar

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Gedreven door ontwikkelingen in ICT en Domotica.

Toename intelligente binnenluchtmonitoring- en beheersystemen luchtkwaliteit (IBL)

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Door aanscherping regelgeving en bewustwording luchtkwaliteit.

Installatie-arme energieneutrale woningen

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Woningen realiseren met oog op lokale klimaat en minder afhankelijk van installaties.

Infrarood bestuurde kranen

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Verbetering hygiëne en waterbesparing door inzet van infrarood bestuurde kranen.

Toename van (prestatie)monitoring in gebouwen/van installaties

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Monitoring van energiesystemen van belang om kwaliteit te bewaken en besparing te optimaliseren.

PCM-klimaatvloer, toename gebruik PCM (phase change materials) technieken/systemen

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Energiebuffer voor een gelijkmatig binnenklimaat.

LED en CO2 neutrale verlichtingsinstallaties

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Toename DOV systemen (Duurzame dynamische openbare verlichting).

Slimme sturing bij LED-verlichting

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
LED als duurzame energiebron waarbij slimme aansturing voor nieuwe toepassingen zorgt.

Waterloze urinoirs

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
Met het watervrije urinoir wordt drinkwater bespaard en CO2 gereduceerd. Een bijkomend voordeel is dat er geen urinesteen meer kan ontstaan waardoor verstoppingen verleden tijd zijn en onderhoudskosten enorm afnemen. Het watervrije urinoir heeft geen spoelknop en is dus erg hygiënisch, snel en eenvoudig te reinigen.

Toename gebruik BIM voor onderhoud

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
BIM wordt steeds meer gebruikt voor onderhoud van gebouwen.

Integraal ontwerpen (doorontwikkeling BIM)

Innovatieniveau:
Jaar opname:2016
Laatste actualisatie:2016
BIM wordt verder doorontwikkeld, maakt integraal ontwerpen mogelijk.