Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2009

De waardeketen in de bouw wijzigt

Duurzaam bouwen, consumentgericht bouwen en integraal ontwerpen zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van de branche. Dit is wenselijk in het belang van het milieu: afval- en CO2 reductie en de klant: kopers, huurders en gebruikers van gebouwen.
De spin-off voor de branche is een reductie van faalkosten door een betere samenwerking in de keten. Hiertoe zijn verschillende oplossingen, IFD- bouwen, aanpassing (wettelijke) procedures, samenwerkingsverbanden, ketenintegratie, aandacht voor integrale bouwproces modellen, maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

De waardeketen in de bouw wijzigt

Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2009
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Duurzaam bouwen, consumentgericht bouwen en integraal ontwerpen zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van de branche. Dit is wenselijk in het belang van het milieu: afval- en CO2 reductie en de klant: kopers, huurders en gebruikers van gebouwen.
De spin-off voor de branche is een reductie van faalkosten door een betere samenwerking in de keten. Hiertoe zijn verschillende oplossingen, IFD- bouwen, aanpassing (wettelijke) procedures, samenwerkingsverbanden, ketenintegratie, aandacht voor integrale bouwproces modellen, maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De waardeketen in de bouw wijzigt

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: