Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2009

Gezondheidsmonitoring in huis

Zieken, gehandicapten en ouderen wonen vaak in speciale instellingen vanwege hun zorgbehoefte. Zorginstellingen zijn echter duur door de benodigde ruimte, faciliteiten en personeel, zeker voor mensen die alleen observatie behoeven. Ontwikkelingen in de ICT maken het mogelijk om deze gezondheidsmonitoring in huis te laten plaatsvinden. Via sensoren, camera’s en een verbinding kunnen mensen automatisch in de gaten gehouden worden.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Gezondheidsmonitoring in huis

Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2009
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Zieken, gehandicapten en ouderen wonen vaak in speciale instellingen vanwege hun zorgbehoefte. Zorginstellingen zijn echter duur door de benodigde ruimte, faciliteiten en personeel, zeker voor mensen die alleen observatie behoeven. Ontwikkelingen in de ICT maken het mogelijk om deze gezondheidsmonitoring in huis te laten plaatsvinden. Via sensoren, camera’s en een verbinding kunnen mensen automatisch in de gaten gehouden worden.

Kennispositie

De kennis is vooral specialistisch, hoewel aanvullende inhoudelijke specialistische vakkennis wenselijk blijft. Medewerkers hebben meer kennis nodig over de integratie van technieken. Dit geldt voor zowel het beroepsonderwijs als de bijscholing. Een systeemadviseur en procestechnoloog met bijbehorende kennis zijn wenselijk in het proces. Zij moeten het bouwproces vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering begeleiden.  


Ook de niet technische algemene competenties en persoonlijkheidscompetenties zijn belangrijk. Deze zijn nodig om de concepten bij de gebruiker onder de aandacht te brengen en de wensen te vertalen naar de techniek.

Randvoorwaarden

Als belangrijkste knelpunten ziet men het kennisniveau en de markt. Bij groei van de marktbehoefte zal het kennisniveau een probleem kunnen gaan worden. Dit is namelijk te specialistisch en daardoor te laag om techniek goed te kunnen integreren. Ook de bouwpartijen ziet men vanwege de integratie als een obstakel.


Een geïntegreerde aanpak samen met de bouwpartijen is noodzakelijk om domoticaprojecten te realiseren. De markt weet niet wat momenteel beschikbaar is op dit gebied. Domotica heeft een duur imago, men beschouwt het nog te vaak als overbodige luxe.


De techniek voor domotica is er al wel, maar oplossingen formuleren en integratie zijn aandachtspunten. De overheid stimuleert domotica nu te weinig bij minderheden, gehandicapten en ouderen. Daardoor komt deze markt nog niet van de grond.


Gebouweigenaren van wooncomplexen, woningen en woonzorginstellingen ziet men eveneens als knelpunt, evenals de instructie van ouderen en zieken. Deze laatste groep is namelijk slecht bekend met nieuwe technologieën. Zorgverzekeraars zullen bekend moeten zijn met door domotica ondersteunde woon- en zorgconcepten en moeten die dragen.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Basis Niveau: Assistent monteur, monteur, onderhoudsmonteur, etc.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Personeel

Ontwerptechnici, (service- en onderhouds)monteurs en projectleiders krijgen het meest te maken met domotica. Dit is echter pas aan de orde als de ondernemer of het management ervoor heeft gekozen op deze markt te opereren. Wanneer een bedrijf ervoor kiest de markt te betreden, moet de ondernemer tijdig een visie ontwikkelen en is bijscholing van de inhoudelijke expertise van de uitvoerenden belangrijk.  


De commerciële onderdelen van het bedrijf krijgen de taak de behoefte te kweken en de klantvraag te stimuleren. Een systemintegrator is uiterst belangrijk in het proces. Er wordt een nieuwe functie gezien voor een zogenoemde procestechnoloog, die in abstractie een niveau boven de systemintegrator staat.


 

Gezondheidsmonitoring in huis

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: