Innovatieniveau:
Jaar opname:2009
Laatste actualisatie:2011

Cradle to cradle ketens (C2C), van efficiency naar effectiviteit

Cradle to cradle (C2C) is een relatief nieuw begrip en geeft een andere kijk op installaties. Het uitgangspunt is: ‘afval is voedsel’. De aandacht bij C2C ligt op het hergebruik van materialen. Doel is om bij het ontwerp al rekening te houden hoe je de gebruikte materialen gaat hergebruiken. C2C is niet gericht niet op energiebesparing. Je mag zelfs meer energie gebruiken als je er maar voor zorgt dat alle gebruikte materialen kunnen worden hergebruikt en bij voorkeur de energie duurzaam wordt opgewekt.
C2C is geen rekenkundig model zoals gebruikt wordt bij de EPC en LCA. Er wordt gekeken of conventionele oplossingen noodzakelijk zijn of dat er alternatieven bestaan, waarbij je het gebruik van grondstoffen en energie tot een minimum kunt reduceren of waarbij je zelfs energie kunt produceren. Een voorbeeld van dat laatste is een ‘Nulenergiewoning’ die met een minimum aan grondstoffen wordt gebouwd en meer energie produceert dan gebruikt. Bij C2C gaat het niet alleen om ‘meer met minder’ maar ook om ‘veel meer anders’ en ‘compleet anders’. Kosten worden niet alleen uitgedrukt in geld, maar ook in milieubelasting.
C2C kan - met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen - een behoorlijke impact hebben op de wijze waarop we naar gebouwen en het gebruik ervan kijken. Het principe kan een aanjager worden voor de toepassing van duurzame technieken.

Bij cradle tot cradle ketens kunnen niet voor de hand liggende partijen in de keten worden geplaatst. Behalve materialen kan ook energie dat volgens de C2C filosofie worden behandeld, recyclen van energie.
Voorbeelden zijn ondermeer industrie afval CO2 als grondstof gebruiken voor de groei van gewassen in kassen en gezuiverde CO2 aan te wenden voor de frisdrank industrie  
Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Cradle to cradle ketens (C2C), van efficiency naar effectiviteit

Innovatieniveau:
Jaar opname:2009
Laatste actualisatie:2011
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Cradle to cradle (C2C) is een relatief nieuw begrip en geeft een andere kijk op installaties. Het uitgangspunt is: ‘afval is voedsel’. De aandacht bij C2C ligt op het hergebruik van materialen. Doel is om bij het ontwerp al rekening te houden hoe je de gebruikte materialen gaat hergebruiken. C2C is niet gericht niet op energiebesparing. Je mag zelfs meer energie gebruiken als je er maar voor zorgt dat alle gebruikte materialen kunnen worden hergebruikt en bij voorkeur de energie duurzaam wordt opgewekt.
C2C is geen rekenkundig model zoals gebruikt wordt bij de EPC en LCA. Er wordt gekeken of conventionele oplossingen noodzakelijk zijn of dat er alternatieven bestaan, waarbij je het gebruik van grondstoffen en energie tot een minimum kunt reduceren of waarbij je zelfs energie kunt produceren. Een voorbeeld van dat laatste is een ‘Nulenergiewoning’ die met een minimum aan grondstoffen wordt gebouwd en meer energie produceert dan gebruikt. Bij C2C gaat het niet alleen om ‘meer met minder’ maar ook om ‘veel meer anders’ en ‘compleet anders’. Kosten worden niet alleen uitgedrukt in geld, maar ook in milieubelasting.
C2C kan - met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen - een behoorlijke impact hebben op de wijze waarop we naar gebouwen en het gebruik ervan kijken. Het principe kan een aanjager worden voor de toepassing van duurzame technieken.

Bij cradle tot cradle ketens kunnen niet voor de hand liggende partijen in de keten worden geplaatst. Behalve materialen kan ook energie dat volgens de C2C filosofie worden behandeld, recyclen van energie.
Voorbeelden zijn ondermeer industrie afval CO2 als grondstof gebruiken voor de groei van gewassen in kassen en gezuiverde CO2 aan te wenden voor de frisdrank industrie
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Basis Niveau: Assistent monteur, monteur, onderhoudsmonteur, etc.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Cradle to cradle ketens (C2C), van efficiency naar effectiviteit

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: