Innovatieniveau:
Jaar opname:2010
Laatste actualisatie:2012

Hergebruik van gebouwen

Herbestemming van gebouwen, in plaats van het slopen van een gebouw en er een nieuwe voor in de plaats te zetten, kan het grote voordelen hebben om de bestaande bouw aan te passen aan veranderende gebruikerseisen, zoals energiebesparing. Nieuwe gebruikersfuncties van gebouwen moeten worden overwogen.
Om gebouwen een herbestemming te geven, is het belangrijk om flexibiliteit te introduceren in de gebouwindeling. Ook kan er re-kening gehouden worden met de omgeving, zoals de nabijheid van snelwegen of spoorwegen

Het accent in de bouwproductie verschuift van nieuwbouw naar aanpassing van de bestaande voorraad. De nieuwbouwwoningmarkt kent sinds 2008 een ernstige terugval. Particulieren focussen nu vooral op woningaanpassingen, niet op verhuizen.
In de utiliteit is sprake van een grote leegstand. Hierdoor staan de vierkante meterprijzen onder druk. Vastgoedbeheerders verhogen het kwaliteitsniveau van de gebouwvoorraad om eerst deze leegstand te verminderen. Pas wanneer het aanbod is afgenomen komt er meer ruimte voor nieuwbouw. Dit betekent eveneens een verschuiving richting kleinere opdrachtgevers.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Hergebruik van gebouwen

Innovatieniveau:
Jaar opname:2010
Laatste actualisatie:2012
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Herbestemming van gebouwen, in plaats van het slopen van een gebouw en er een nieuwe voor in de plaats te zetten, kan het grote voordelen hebben om de bestaande bouw aan te passen aan veranderende gebruikerseisen, zoals energiebesparing. Nieuwe gebruikersfuncties van gebouwen moeten worden overwogen.
Om gebouwen een herbestemming te geven, is het belangrijk om flexibiliteit te introduceren in de gebouwindeling. Ook kan er re-kening gehouden worden met de omgeving, zoals de nabijheid van snelwegen of spoorwegen

Het accent in de bouwproductie verschuift van nieuwbouw naar aanpassing van de bestaande voorraad. De nieuwbouwwoningmarkt kent sinds 2008 een ernstige terugval. Particulieren focussen nu vooral op woningaanpassingen, niet op verhuizen.
In de utiliteit is sprake van een grote leegstand. Hierdoor staan de vierkante meterprijzen onder druk. Vastgoedbeheerders verhogen het kwaliteitsniveau van de gebouwvoorraad om eerst deze leegstand te verminderen. Pas wanneer het aanbod is afgenomen komt er meer ruimte voor nieuwbouw. Dit betekent eveneens een verschuiving richting kleinere opdrachtgevers.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Bedrijfsgrootte(s)

    Groot: > 50 werknemers

Hergebruik van gebouwen

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: