Innovatieniveau:
Jaar opname:2010
Laatste actualisatie:2013

Systeemdenken en installatieconcepten

Producten en diensten worden niet meer los van elkaar gezien, maar als deeluitmakend van het grotere systeem zoals een gebouw of een wijk. De optimalisatie van het gebruik van het systeem staat dan centraal en niet van de aard van afzonderlijke dienst of de werking van het afzonderlijke product.

Dit systeemdenken vindt ook zijn uitwerking in een meer conceptgericht werken in de installatietechniek. Uitgangspunt is dan niet meer het product of onderdeel van de installatie, maar de werking van de installatie als geheel in relatie tot het gebouw of de omgeving waarvoor de installatie ontwikkeld is.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Systeemdenken en installatieconcepten

Innovatieniveau:
Jaar opname:2010
Laatste actualisatie:2013
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Producten en diensten worden niet meer los van elkaar gezien, maar als deeluitmakend van het grotere systeem zoals een gebouw of een wijk. De optimalisatie van het gebruik van het systeem staat dan centraal en niet van de aard van afzonderlijke dienst of de werking van het afzonderlijke product.

Dit systeemdenken vindt ook zijn uitwerking in een meer conceptgericht werken in de installatietechniek. Uitgangspunt is dan niet meer het product of onderdeel van de installatie, maar de werking van de installatie als geheel in relatie tot het gebouw of de omgeving waarvoor de installatie ontwikkeld is.

Bedrijfsgrootte(s)

    Groot: > 50 werknemers

Installatiemarkt

    Burgerwerk en individuele nieuwbouw

Personeel

Voor systeemdenken en installatieconcepten zijn "integrale technici" nodig, technici die het geheel kunnen overzien en in systemen denken. Hier komt bij dat de communicatie met andere vakdisciplines van belang wordt.

Bedrijfsgrootte(s)

    Groot: > 50 werknemers

Systeemdenken en installatieconcepten

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: