Innovatieniveau:
Jaar opname:2010
Laatste actualisatie:2012

Herstructurering van bedrijventerreinen

Op termijn neemt de vraag naar nieuw areaal af, en stijgt de herstructureringsopgave voor bedrijventerreinen. Doordat de economie steeds meer op diensten wordt gericht worden bedrijventerreinen meer: kantorenlocaties.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Herstructurering van bedrijventerreinen

Innovatieniveau:
Jaar opname:2010
Laatste actualisatie:2012
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Op termijn neemt de vraag naar nieuw areaal af, en stijgt de herstructureringsopgave voor bedrijventerreinen. Doordat de economie steeds meer op diensten wordt gericht worden bedrijventerreinen meer: kantorenlocaties.

Herstructurering van bedrijventerreinen

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: