Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2013

Frequentere toepassing domotica

De behoefte aan wooncomfort, gezondheid en veiligheid neemt toe; tevens wordt er bewuster met energie omgegaan. Als gevolg daarvan worden er steeds meer gebouwen geautomatiseerd. Gebouwautomatisering richt zich op de elektronisering van apparatuur in ‘huis’ en de onderlinge samenwerking van die apparatuur. Onder andere de verwarming, verlichting, ventilatie, meting van luchtkwaliteit, huishoudelijke apparatuur, zonwering, toegangscontrole, audio/video en telefoon kunnen geautomatiseerd worden.

In een woning met domotica worden communicatie, ontspanning, klimaat, alarmering en zorgtaken vereenvoudigd door een geheel van technische apparaten die in een netwerk met elkaar verbonden zijn. Domotica is gericht op het verhogen van het comfort door flexibiliteit, intelligentie, integreerbaarheid en energievriendelijkheid. Domotica omvat alle elektronische toepassingen in een woning om functies te besturen (verwarmen, ventileren, verlichten, etc.). Domotica maakt het mogelijk dat mensen met een handicap, ouderen, chronisch zieken, slechtzienden en slechthorenden langer thuis kunnen wonen. De controle en besturing van domotica kan door de bewoner zelf en/of een dienstverlener (telecare) worden gedaan.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Frequentere toepassing domotica

Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2013
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
De behoefte aan wooncomfort, gezondheid en veiligheid neemt toe; tevens wordt er bewuster met energie omgegaan. Als gevolg daarvan worden er steeds meer gebouwen geautomatiseerd. Gebouwautomatisering richt zich op de elektronisering van apparatuur in ‘huis’ en de onderlinge samenwerking van die apparatuur. Onder andere de verwarming, verlichting, ventilatie, meting van luchtkwaliteit, huishoudelijke apparatuur, zonwering, toegangscontrole, audio/video en telefoon kunnen geautomatiseerd worden.

In een woning met domotica worden communicatie, ontspanning, klimaat, alarmering en zorgtaken vereenvoudigd door een geheel van technische apparaten die in een netwerk met elkaar verbonden zijn. Domotica is gericht op het verhogen van het comfort door flexibiliteit, intelligentie, integreerbaarheid en energievriendelijkheid. Domotica omvat alle elektronische toepassingen in een woning om functies te besturen (verwarmen, ventileren, verlichten, etc.). Domotica maakt het mogelijk dat mensen met een handicap, ouderen, chronisch zieken, slechtzienden en slechthorenden langer thuis kunnen wonen. De controle en besturing van domotica kan door de bewoner zelf en/of een dienstverlener (telecare) worden gedaan.

Kansen

Woningautomatisering biedt goede kansen op verdere comfortverhoging in woningen. De prijs en de kosten vallen mee, hoewel woningautomatisering zich momenteel richt op een specifieke doelgroep: de duurdere woningmarkt.


De gemiddelde Nederlander heeft geen geld over voor woningautomatisering. Comfort daarentegen mag inmiddels meer geld kosten en biedt marktperspectieven. Samenwerking tussen fabrikanten is noodzakelijk. Daarbij gaat het niet om de ontwikkeling van de techniek, maar vooral om die van de gezamenlijke markt.


Technische standaardisatie is nodig voor de modulariteit en de communicatieprotocollen. Momenteel is met de fabricaatkeuze ook de systeemkeuze voor uitbreidingen vastgelegd. Standaardisatie neemt deze drempel weg en geeft de markt meer duidelijkheid.

Bedreigingen

Woningautomatisering heeft een imagoprobleem. Het huidige beeld van woningautomatisering is een samenraapsel van nieuwe technieken met veel verschillende standaarden en protocollen. Technieken van vandaag zijn morgen alweer achterhaald.


De markt vraagt echter om een integrale benadering van woningautomatisering, waarbij er één universele afstandsbediening is voor de bediening van alle techniek in huis. Verschillende apparaten moet men op elkaar kunnen aansluiten en samen vanuit een centrale plek in huis kunnen aansturen.


Belangrijk ook is dat men modules onderverdeelt, waardoor keuzemogelijkheden ontstaan voor bijvoorbeeld beveiliging, verlichting, klimaat en ICT die men beter kan vermarkten. De markt heeft hierbij nog geen gevoel en kent de mogelijkheden niet.   


Woningautomatisering is nog erg aanbodgestuurd. Standaardisatie en modulariteit van technieken kunnen een goede aanzet zijn tot een vraaggestuurde markt. Een grote bedreiging is dat de installateur in de praktijk pas in een laat stadium van de realisatie in beeld komt, waardoor geen sprake meer kan zijn van een optimale integratie van technieken.  


Een andere bedreiging is dat door het huidige gebrek aan technische uniformiteit kennis over woningautomatisering verkrijgen en onderhouden erg lastig is. Installateurs haken hierdoor af, terwijl zij juist een aantrekkelijke partij zijn om de techniek in de markt te zetten. Ze moeten daarvoor overigens nog wel extra marketingkennis verwerven.

Kennispositie

De kennis is vooral specialistisch, hoewel aanvullende inhoudelijke specialistische vakkennis wenselijk blijft. Medewerkers hebben meer kennis nodig over de integratie van technieken. Dit geldt voor zowel het beroepsonderwijs als de bijscholing. Een systeemadviseur en procestechnoloog met bijbehorende kennis zijn wenselijk in het proces. Zij moeten het bouwproces vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering begeleiden.  


Ook de niet technische algemene competenties en persoonlijkheidscompetenties zijn belangrijk. Deze zijn nodig om de concepten bij de gebruiker onder de aandacht te brengen en de wensen te vertalen naar de techniek (aanbod van nieuwe diensten in plaats van technieken).

Randvoorwaarden

Samenwerking tussen fabrikanten en installatiebedrijven is noodzakelijk om eenduidig te kunnen communiceren naar de markt. Verdere standaardisatie is ook belangrijk om de benodigde kennis verkrijgen en behouden voor de installateur praktisch mogelijk te maken.

Het blijft echter een werkgebied voor specialisten en de nieuwe functie van procestechnoloog zal erbij komen. De marktbenadering van de installateur zal zich meer moeten gaan richten op diensten aanbieden dan op producten en technieken. Hiervoor moet het personeel worden bijgeschoold.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Basis Niveau: Assistent monteur, monteur, onderhoudsmonteur, etc.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Bedrijfsgrootte(s)

  Groot: > 50 werknemers

Installatiemarkt

  Burgerwerk en individuele nieuwbouw

SBI-Industrie

  Reparatie van communicatieapparatuur
  Vervaardiging van elektronische printplaten
  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
  Beheer van computerfaciliteiten
  Draadloze telecommunicatie
  Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur
  Overige telecommunicatie
  Vervaardiging van consumentenelektronica
  Draadgebonden telecommunicatie
  Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten
  Reparatie van computers en randapparatuur
  Telecommunicatie via satelliet

SBI-Klant

  Cafés

Personeel

Ontwerptechnici, (service- en onderhouds)monteurs en projectleiders krijgen het meest te maken met woningautomatisering. Dit is echter pas aan de orde als de ondernemer of het management ervoor heeft gekozen op deze markt te opereren. Wanneer een bedrijf ervoor kiest de markt te betreden, moet de ondernemer tijdig een visie ontwikkelen en is bijscholing van de inhoudelijke expertise van de uitvoerenden belangrijk.  


De commerciële onderdelen van het bedrijf krijgen de taak de behoefte te kweken en de klantvraag te stimuleren. Een systemintegrator is uiterst belangrijk in het proces. Er wordt een nieuwe functie gezien voor een zogenoemde procestechnoloog, die in abstractie een niveau boven de systemintegrator staat.

Bedrijfsgrootte(s)

  Groot: > 50 werknemers

Functie(s)

  Domotica
  Beheer en inspectie
  Beveiliging

Bronnen

  Netwerklid
  Innovaties in de Technische installatiebranche 2008 - accenten voor de toekomst, MarktMonitor woerden
  http://www.homesolutions.nl/domotica/huisautomatisering/1165.htm

Algemene links

Frequentere toepassing domotica

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: