Innovatieniveau:
Jaar opname:2010
Laatste actualisatie:2012

Energetisch renoveren

Het speerpunt voor energiezuinige gebouwde omgeving zal de komende jaren verschuiven van nieuwbouw naar bestaande bouw. Door renovatie gericht op energiebesparing kan het energiegebruik van deze woningen flink omlaag. Doel is daarbij om de bestaande woningvoorraad op een steeds hoger energieprestatieniveau te brengen. In dit verband kan gesproken worden van passief oftewel duurzaam renoveren.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Energetisch renoveren

Innovatieniveau:
Jaar opname:2010
Laatste actualisatie:2012
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Het speerpunt voor energiezuinige gebouwde omgeving zal de komende jaren verschuiven van nieuwbouw naar bestaande bouw. Door renovatie gericht op energiebesparing kan het energiegebruik van deze woningen flink omlaag. Doel is daarbij om de bestaande woningvoorraad op een steeds hoger energieprestatieniveau te brengen. In dit verband kan gesproken worden van passief oftewel duurzaam renoveren.

Kansen

De utiliteitsbouw, zeker van kantoorgebouwen, ligt bijna stil. Er is meer aandacht voor hergebruik van bestaande panden. Door bij de renovatie ook het energiegebruik te verminderen worden de gebouwen aantrekkelijker voor gebruikers. In tijden van grote leegstand kan man door energetisch renoveren de marktwaarde van een gebouw verhogen.

Bedreigingen

Een energiezuinig gebouw is vooral goed voor de eindgebruiker, die ziet zijn energierekening dalen. De investering ligt bij de eigenaar, dat is vaak niet dezelfde partij. Als men de eigenaar niet goed kan overtuigen van het nut van een energiezuinig gebouw zal deze niet snel geneigd zijn een dergelijke investering te doen.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Basis Niveau: Assistent monteur, monteur, onderhoudsmonteur, etc.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Bedrijfsgrootte(s)

    Groot: > 50 werknemers

Personeel

Omdat bij energetisch renoveren het gebruik van het gebouw als geheel centraal komt te staan is interdisciplinair denken en overleg van essentieel belang.  Men heeft mensen nodig in de displines bouw, werktuigbouw, energietechiek, ICT en automatisering. Maar ook op het gebied van financiën, contractvorming en communicatie is kennis nodig.

Bedrijfsgrootte(s)

    Groot: > 50 werknemers

Energetisch renoveren

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: