Innovatieniveau:
Jaar opname:2010
Laatste actualisatie:2011

Mantelzorg

De zorg leunt sterk op de mantelzorgers en vrijwilligers. Ongeveer 75 procent van de zorg die aan mensen thuis wordt geboden, komt voor rekening van mantelzorgers. Enkele recente gegevens over mantelzorg: in 2007 gaven 3,5 miljoen mensen hulp aan zieken en gehandicapten; 1,7 miljoen mensen helpen in relatief ernstige zorgsituaties; één op de vijf mantelzorgers verzorgt twee of meer personen.
De definitie van mantelzorg, zoals opgesteld door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, luidt: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbe-hoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.
Dankzij mantelzorg kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zonder mantelzorg zouden veel meer hulpbehoevende een beroep moeten doen op professionele zorg.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Mantelzorg

Innovatieniveau:
Jaar opname:2010
Laatste actualisatie:2011
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
De zorg leunt sterk op de mantelzorgers en vrijwilligers. Ongeveer 75 procent van de zorg die aan mensen thuis wordt geboden, komt voor rekening van mantelzorgers. Enkele recente gegevens over mantelzorg: in 2007 gaven 3,5 miljoen mensen hulp aan zieken en gehandicapten; 1,7 miljoen mensen helpen in relatief ernstige zorgsituaties; één op de vijf mantelzorgers verzorgt twee of meer personen.
De definitie van mantelzorg, zoals opgesteld door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, luidt: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbe-hoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.
Dankzij mantelzorg kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zonder mantelzorg zouden veel meer hulpbehoevende een beroep moeten doen op professionele zorg.

Mantelzorg

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: