Innovatieniveau:
Jaar opname:2010
Laatste actualisatie:2011

Financiering

Een belangrijke ontwikkeling betreft de almaar stijgende kosten binnen de zorg. Zo stegen alleen al de uitgaven in de AWBZ in minder dan tien jaar van 15 naar 23 miljard euro per jaar. De uitgaven aan zorg zijn in 2008 met 6,2 procent gestegen, naar 79 miljard euro. Een verklaring waardoor het beroep op de zorg toeneemt wordt veelal gezocht in de vergrijzing. De veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking voltrekken zich aan twee fronten. Het proces zet doorgaans in met het afnemen van het aantal kinderen dat wordt geboren. Dat er daardoor, zowel in absolute aantallen als in relatieve percentages, minder jongeren deel uit maken van de bevolking heeft ontgroening. Vervolgens neemt het aantal ouderen, ook weer in absolute aantallen en als percentage van de bevolking toe; de feitelijke vergrijzing.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Financiering

Innovatieniveau:
Jaar opname:2010
Laatste actualisatie:2011
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Een belangrijke ontwikkeling betreft de almaar stijgende kosten binnen de zorg. Zo stegen alleen al de uitgaven in de AWBZ in minder dan tien jaar van 15 naar 23 miljard euro per jaar. De uitgaven aan zorg zijn in 2008 met 6,2 procent gestegen, naar 79 miljard euro. Een verklaring waardoor het beroep op de zorg toeneemt wordt veelal gezocht in de vergrijzing. De veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking voltrekken zich aan twee fronten. Het proces zet doorgaans in met het afnemen van het aantal kinderen dat wordt geboren. Dat er daardoor, zowel in absolute aantallen als in relatieve percentages, minder jongeren deel uit maken van de bevolking heeft ontgroening. Vervolgens neemt het aantal ouderen, ook weer in absolute aantallen en als percentage van de bevolking toe; de feitelijke vergrijzing.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Financiering

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: