Innovatieniveau:
Jaar opname:2012
Laatste actualisatie:2012

Integratie onderhoud en beheer met facilitaire dienstverlening

Toename van integratie van het technisch onderhoud en het beheer van vastgoed of de installatie met facilitaire dienstverlening.

Steeds vaker wordt het technisch beheer van het gebouw en daarbinnen de installaties ondergebracht bij de facilitaire dienstverlening. Dit betekent dat faciliaire dienstverleners ook steeds meer technische kennis in huis moeten hebben. Verder betekent dit dat er een hogere mate van samenwerking ontstaat tussen technische disciplines en facilitaire zaken.  
Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Integratie onderhoud en beheer met facilitaire dienstverlening

Innovatieniveau:
Jaar opname:2012
Laatste actualisatie:2012
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Toename van integratie van het technisch onderhoud en het beheer van vastgoed of de installatie met facilitaire dienstverlening.

Steeds vaker wordt het technisch beheer van het gebouw en daarbinnen de installaties ondergebracht bij de facilitaire dienstverlening. Dit betekent dat faciliaire dienstverleners ook steeds meer technische kennis in huis moeten hebben. Verder betekent dit dat er een hogere mate van samenwerking ontstaat tussen technische disciplines en facilitaire zaken.

Kansen

Een toenemende intergatie van onderhoud en beheer en facilitaire dienstverlening betekent een groeiende martk voor systemen en technieken om deze integratie ook technisch tot stand te brengen. Bedrijven die de integratie al in hun dienstenpakket hebben opgenomen hebben een voorsprong.

Bedreigingen

Bedrijven die zich met beheer en onderhoud bezig houden kunnen hun markt kwijtraken aan facilitiare dienstverleners die ook beheer en onderhoud aanbieden.

Bedrijfsgrootte(s)

  Groot: > 50 werknemers

Personeel

Deze ontwikkeling vraagt om personeel dat niet alleen technische kennis heeft, maar ook buiten het eigen vakgebied kan denken en de functionaliteit in het oog houdt. Het gaat hierbij niet alleenom beheer- en onderhoudspersoneel, maar ook ontwerpers an technisch adviseurs.

Bedrijfsgrootte(s)

  Groot: > 50 werknemers

Functie(s)

  Onderhoudsmonteur Verwarmingstechniek (OMv)
  Servicemonteur Installatietechniek (SEMi)
  Onderhoudsmonteur Installatietechniek (OMi)
  Verwarmingstechniek (MASv)
  Verwarmingsmonteur (VM)
  Servicemonteur Koudetechniek (SEMk)
  Servicetechnicus (ST)
  Servicemonteur Verwarmingstechniek (SEMv)
  Assistent Verwarmingsmonteur (AVM)

Integratie onderhoud en beheer met facilitaire dienstverlening

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: