Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2012

Bouw Informatie Model (BIM)

Het Bouw Informatie Model ook (Building Information Model) ofwel BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of constructie in een computer als 3D-model en databank wordt opgebouwd. BIM is langzamerhand gemeengoed in de bouwwereld, ook de civiele techniek en de installatietechniek zijn langzamerhand bezig om BIM te adopteren.

BIM zal leiden tot een geheel andere manier van werken. In een eerder stadium worden uitgebreidere eisen en wensen per ruimte (gebouw) vastgelegd. Discipline overstijgend en in overleg met de opdrachtgever. Nauwkeurige afspraken over controlemomenten (Clash control).

Communicatie zal anders gaan verlopen omdat partijen eerder bij elkaar zullen komen en randvoorwaarden in een veel vroeger stadium worden vastgelegd.

Doel is reductie van de faalkosten, meer kwaliteit.

Het 3D-model bestaat uit dynamische en zogenaamde intelligente objecten. Het computerprogramma weet van een object wat het is en laat het object reageren op andere objecten en andere objecten kunnen reageren op het object. Dit zorgt er voor dat bij wijzigingen alle objecten waarop deze wijziging invloed heeft reageren en dit allemaal in de databank wordt bijgehouden. Bij traditioneel ontwerpen veroorzaken de wijzigingen vaak fouten die weer gecorrigeerd moeten worden, daardoor is het zeer arbeidsintensief en dus kostenbepalend.

Door de structuur van de software kan bij een BIM ook calculatie- en rekensoftware worden gekoppeld aan het model. Ook is het mogelijk om een factor tijd en kosten mee te nemen (4D respectievelijk 5D). Hierdoor wordt het mogelijk om de opbouw en de kosten van een gebouw of constructie te visualiseren en te analyseren.

In BIM worden alle mogelijke bestanden gedocumenteerd in de databank waarbij een koppeling wordt gemaakt met het stadium (bv definitie, voorontwerp, definitief ontwerp, realisatie, beheer) gespecificeerd naar bouwdeel.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Bouw Informatie Model (BIM)

Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2012
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Het Bouw Informatie Model ook (Building Information Model) ofwel BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of constructie in een computer als 3D-model en databank wordt opgebouwd. BIM is langzamerhand gemeengoed in de bouwwereld, ook de civiele techniek en de installatietechniek zijn langzamerhand bezig om BIM te adopteren.

BIM zal leiden tot een geheel andere manier van werken. In een eerder stadium worden uitgebreidere eisen en wensen per ruimte (gebouw) vastgelegd. Discipline overstijgend en in overleg met de opdrachtgever. Nauwkeurige afspraken over controlemomenten (Clash control).

Communicatie zal anders gaan verlopen omdat partijen eerder bij elkaar zullen komen en randvoorwaarden in een veel vroeger stadium worden vastgelegd.

Doel is reductie van de faalkosten, meer kwaliteit.

Het 3D-model bestaat uit dynamische en zogenaamde intelligente objecten. Het computerprogramma weet van een object wat het is en laat het object reageren op andere objecten en andere objecten kunnen reageren op het object. Dit zorgt er voor dat bij wijzigingen alle objecten waarop deze wijziging invloed heeft reageren en dit allemaal in de databank wordt bijgehouden. Bij traditioneel ontwerpen veroorzaken de wijzigingen vaak fouten die weer gecorrigeerd moeten worden, daardoor is het zeer arbeidsintensief en dus kostenbepalend.

Door de structuur van de software kan bij een BIM ook calculatie- en rekensoftware worden gekoppeld aan het model. Ook is het mogelijk om een factor tijd en kosten mee te nemen (4D respectievelijk 5D). Hierdoor wordt het mogelijk om de opbouw en de kosten van een gebouw of constructie te visualiseren en te analyseren.

In BIM worden alle mogelijke bestanden gedocumenteerd in de databank waarbij een koppeling wordt gemaakt met het stadium (bv definitie, voorontwerp, definitief ontwerp, realisatie, beheer) gespecificeerd naar bouwdeel.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Basis Niveau: Assistent monteur, monteur, onderhoudsmonteur, etc.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Bedrijfsgrootte(s)

    Groot: > 50 werknemers

Bouw Informatie Model (BIM)

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: