Innovatieniveau:
Jaar opname:2006
Laatste actualisatie:2008

Autonome gebouwen

Autonome gebouwen zijn gebouwen die voorzien in hun eigen energie, waardoor leveringszekerheid en betaalbaarheid voor de gebruiker gewaarborgd blijven. Het betreft de constructie van een volledige energiehuishouding van opwekking, via afgiftesysteem tot eindgebruik, inclusief onderhoud en management. In de tussenfase zijn dit vooral energieneutrale gebouwen waarbij op termijn wordt gestreefd naar ontwerp op basis van piekbelasting. Markten zijn kantoren, industrie en zorginstellingen, grootschalige woning(nieuw)bouw en particuliere woningbouw.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Autonome gebouwen

Innovatieniveau:
Jaar opname:2006
Laatste actualisatie:2008
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Autonome gebouwen zijn gebouwen die voorzien in hun eigen energie, waardoor leveringszekerheid en betaalbaarheid voor de gebruiker gewaarborgd blijven. Het betreft de constructie van een volledige energiehuishouding van opwekking, via afgiftesysteem tot eindgebruik, inclusief onderhoud en management. In de tussenfase zijn dit vooral energieneutrale gebouwen waarbij op termijn wordt gestreefd naar ontwerp op basis van piekbelasting. Markten zijn kantoren, industrie en zorginstellingen, grootschalige woning(nieuw)bouw en particuliere woningbouw.

Kennispositie

Op onderwijsgebied moet uitbreiding van het kennisaanbod plaatsvinden in het beroepsonderwijs. Vooral in het bijscholingsonderwijs is veel aanbod wenselijk. Het gaat dan vooral om vakinhoudelijk onderwijs en minder om aanvullende scholing van de algemene competenties. Voor het management is onderwijs op hbo/wo-niveau noodzakelijk voor de gewenste integratie.

Randvoorwaarden

Knelpunten zijn de techniek, de bouwpartijen en de overheid. De bouwpartijen zijn conservatief, terwijl de technieken relatief nieuw zijn en nog verder moeten worden ontwikkeld. De overheid zou via wetgeving deze projecten en de ontwikkeling ervan moeten stimuleren.


De markt is zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden. Het investeringsniveau en de kosten werken in ieder geval niet drempelverlagend. Om autonome gebouwen te realiseren moet men in hoge mate integraal ontwerpen, waarvoor onvoldoende kennis en expertise beschikbaar zijn.


Op de arbeidsmarkt zijn op hoog niveau lastig mensen te vinden. Het kennisniveau van de gebruiker/bewoner kan eveneens een beperking zijn. Het is de taak van de bouwende partijen hierin tegemoet te komen.

Personeel

Medewerkers op eind mbo-niveau en hbo/wo-niveau gaan zich bezighouden met autonome gebouwen. Dit zijn de servicetechnici, projectleiders, (service- en onderhouds)monteurs, ondernemers en projectmanagers. De bedrijfsvisie van het management is leidend, op dit niveau zal men het initiatief moeten nemen.

Bronnen

    Innovaties in de Technische installatiebranche 2008 - accenten voor de toekomst, MarktMonitor woerden

Algemene links

Autonome gebouwen

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: