Innovatieniveau:
Jaar opname:2006
Laatste actualisatie:2009

Duurzame koeltechnieken

Duurzame koeltechniek maakt gebruik van natuurlijke bronnen om koude te leveren aan een proces of aan een toepassing. Duurzame koeltechniek kan op zichzelf worden toegepast, maar ook in combinatie met conventionele koelsystemen. Natuurlijke koude kan worden opgeslagen om later te worden gebruikt.
Voorbeelden van natuurlijke koudebronnen zijn: verdampingskoeling (waarbij verdampend water koude produceert), nachtstralers (zoals de autoruit, die 's nachts warmte de omgeving instraalt) en koude in de buitenlucht of in oppervlaktewater, zoals meren en rivieren. Ook zongedreven koeling (sorptiesystemen) is een vorm van duurzame koeling. Een nog duurzamere optie is het integreren van koel- en verwarmingssytemen.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Duurzame koeltechnieken

Innovatieniveau:
Jaar opname:2006
Laatste actualisatie:2009
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Duurzame koeltechniek maakt gebruik van natuurlijke bronnen om koude te leveren aan een proces of aan een toepassing. Duurzame koeltechniek kan op zichzelf worden toegepast, maar ook in combinatie met conventionele koelsystemen. Natuurlijke koude kan worden opgeslagen om later te worden gebruikt.
Voorbeelden van natuurlijke koudebronnen zijn: verdampingskoeling (waarbij verdampend water koude produceert), nachtstralers (zoals de autoruit, die 's nachts warmte de omgeving instraalt) en koude in de buitenlucht of in oppervlaktewater, zoals meren en rivieren. Ook zongedreven koeling (sorptiesystemen) is een vorm van duurzame koeling. Een nog duurzamere optie is het integreren van koel- en verwarmingssytemen.

Kennispositie

Er is behoefte aan aanvullende kennisontwikkeling in het mbo en de bijscholing, maar ook op hbo(+)-niveau. Hierbij gaat het om inhoudelijke vakkennis over energieopslag in de bodem, regelgeving, STEK, RLK en het f-gassenbestand.


Op het gebied van algemene vaardigheden en persoonsvaardigheden is onderwijs wenselijk dat is gericht op commerciële vaardigheden verwerven, organisatie, communicatie en milieuaspecten.

Randvoorwaarden

Knelpunten zijn het kennisniveau, de techniek, de markt en in mindere mate de bouwpartijen. Bij duurzame koelsystemen is Integraal ontwerpen noodzakelijk. Vaak zijn veel partijen bij de uitvoering betrokken, die alle een deel van het geheel realiseren. Hiervoor is een goede afstemming noodzakelijk. Het kennisniveau van het ontwerp van de bronnen is onvoldoende.


De markt is nog relatief onbekend met de techniek en is huiverig om voor duurzame technieken te kiezen. Voor bouwpartijen is duurzame koeling geen verkoopitem. Hierdoor brengen ze de techniek onvoldoende bij opdrachtgevers onder de aandacht, waardoor ze kansen missen. Ook speelt de issue economie versus milieu. Vaak dragen ook andere partijen dan de toekomstige gebruiker de kosten van de meerinvesteringen.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Basis Niveau: Assistent monteur, monteur, onderhoudsmonteur, etc.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Personeel

Uitvoerende medewerkers op eind mbo-niveau en managers op hbo/wo-niveau krijgen met de ontwikkeling te maken. Het betreft ondernemers, projectmanagers, projectleiders, ontwerpers, technici en (service- en onderhouds)monteurs. Men ziet een rol voor een integrator die de intermediair is tussen alle betrokken partijen.

Duurzame koeltechnieken

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: