Innovatieniveau:
Jaar opname:2006
Laatste actualisatie:2012

Intelligente bewakingssystemen

Steeds vaker worden softwaretoepassingen geïntegreerd in bewakingssystemen. Hierdoor kan de openbare ruimte, of gebouwen, op een intelligente manier worden bewaakt. Met behulp van software is het bijvoorbeeld mogelijk gedrag van voorbijgangers te analyseren. Bij verdacht gedrag kan er vervolgens een waarschuwing afgegeven worden. Andere intelligente systemen kunnen bijvoorbeeld automatisch gezichten herkennen.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Intelligente bewakingssystemen

Innovatieniveau:
Jaar opname:2006
Laatste actualisatie:2012
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Steeds vaker worden softwaretoepassingen geïntegreerd in bewakingssystemen. Hierdoor kan de openbare ruimte, of gebouwen, op een intelligente manier worden bewaakt. Met behulp van software is het bijvoorbeeld mogelijk gedrag van voorbijgangers te analyseren. Bij verdacht gedrag kan er vervolgens een waarschuwing afgegeven worden. Andere intelligente systemen kunnen bijvoorbeeld automatisch gezichten herkennen.

Kansen

Het algemene gevoel van veiligheid neemt af in de maatschappij. Er is veel media-aandacht voor brandveiligheid, terrorismedreiging en CO2-vergiftiging en bijvoorbeeld voor de gevolgen van stroomuitval. Incidenten lijken steeds frequenter voor te komen. Hierdoor zijn er voldoende kansen voor intelligente bewakingssystemen. Veel geld wordt beschikbaar gesteld voor nieuwe technieken. Deze ontwikkeling biedt ook kansen om tot eenduidige protocollen te komen. Veel systemen zijn nog onvoldoende op elkaar afgestemd en daardoor niet te integreren.


Veiligheid is een gevoel, een emotie. De installateur moet daarom bij de potentiële gebruiker achterhalen wat het gevoel van onveiligheid is en niet blind de techniek aanbieden die op de planken ligt. Klantgerichte marketing is noodzakelijk.

Bedreigingen

Vooral de effectiviteit van intelligente bewakingssystemen is een bedreiging. Een systeem is nooit waterdicht; alle systemen zijn te kraken. Het gaat dus eigenlijk om schijnveiligheid. Maar het veiligheidsniveau is wel te verhogen.   


Intelligente bewakingssystemen aanleggen en installeren vraagt om kennis van verschillende systemen. Daarbij lijden de kennis en techniek onder een hoge vervaltijd. Producten volgen elkaar snel op en de technische mogelijkheden van bewakingssystemen veranderen ook steeds. Dit maakt het voor de installateurs en hun werknemers lastig om bij te blijven.


De techniek is nog niet helemaal uitontwikkeld. Systemen van vandaag zijn morgen verouderd. Al met al een zeer lastige markt voor de branche om efficiënt op in te spelen. Het is meer een markt voor specialisten dan voor generalisten.   


Een andere bedreiging is dat men systemen vaak prijsafhankelijk kiest. Hierdoor zijn ze niet flexibel en achteraf moeilijk aan te passen en uit te breiden. Op korte termijn is dit echter gunstig voor de sector. Duurdere systemen zijn wel vaak flexibel. Maar als de prijs een belangrijke keuzefactor is, zal de opdrachtgever niet voor een flexibel systeem kiezen.

Kennispositie

Om de verwachte ontwikkelingen op het gebied van intelligente bewakingssystemen tijdig een juiste plek te kunnen geven en binnen de bedrijfsvoering te implementeren, zullen deze systemen op brede schaal binnen de reguliere opleidingen een duidelijk aandachtspunt moeten worden. De hiertoe benodigde kennis lijkt aanwezig, maar zal men voor de verschillende niveaus beter toegankelijk moeten maken.


Van belang hierbij is ook dat het ‘ketendenken’, het doorgeven van op elkaar aansluitende kennis, voorwaarden en mogelijkheden, hiervan deel uitmaakt. Voor de voortgang en implementatie van de ontwikkeling zal de benodigde, vaak specifieke, kennis tijdig op niveau beschikbaar moeten komen en worden bijgehouden. Dit geldt voor onder meer veiligheidsvoorschriften en technologische randvoorwaarden tot en met product- en materiaalkennis.

Randvoorwaarden

'Intelligente bewakingssystemen' geldt als een gespecialiseerd werkterrein waarvoor specifieke kennis is vereist. Gezien de hoge vervalsnelheid van de kennis is regelmatige bijscholing noodzakelijk. Dit geldt vooral op het niveau van het ontwerp, maar ook op het niveau van de uitvoering en de service en het onderhoud van de systemen. Ook vraagt het om integratie van kennis van deze technieken binnen de reguliere opleidingen.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Basis Niveau: Assistent monteur, monteur, onderhoudsmonteur, etc.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Installatiemarkt

  Burgerwerk en individuele nieuwbouw

SBI-Industrie

  Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur
  Beheer van computerfaciliteiten
  Draadgebonden telecommunicatie
  Particuliere beveiliging
  Reparatie van computers en randapparatuur
  Telecommunicatie via satelliet
  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
  Beveiliging via beveiligingssystemen
  Opsporing
  Overige telecommunicatie
  Draadloze telecommunicatie

SBI-Klant

  Goederenvervoer per spoor
  Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)
  Particuliere beveiliging
  Opsporing
  Cafés
  Beveiliging via beveiligingssystemen
  Benzinestations

Personeel

De ontwikkelingen op het gebied van intelligente bewakingssystemen gelden voor medewerkers in alle lagen en functies van het technisch installatiebedrijf. Er zijn de nodige technologische ontwikkelingen waarmee medewerkers in tal van functies te maken hebben of krijgen. Zowel op het niveau van ontwerpers als op het niveau van service- en onderhoudsmedewerkers.


Wel ziet men intelligente bewakingssystemen als een ontwikkeling die maakt dat er in bepaalde functies een grotere scheiding zal komen als het gaat om de specifieke handwerkzaamheden enerzijds en de werkzaamheden die te maken hebben met oplevering en inbedrijfstelling anderzijds.

Functie(s)

  Beveiliging

Intelligente bewakingssystemen

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: