Innovatieniveau:
Jaar opname:2006
Laatste actualisatie:2008

Zuiniger industrieel energiegebruik

Van het totale energiegebruik in de industrie komt meer dan 80% voort uit warmtebehoefte in de vorm van stoom op verschillende drukniveaus of voor ondervuring van fornuizen. In principe komt de totale industriële warmtebehoefte (530 PJ/jaar) plus de warmte uit exotherme chemische reacties uiteindelijk via koelwater en koeltorens en door schoorsteen- en andere warmteverliezen weer in de omgeving terecht. Uiteindelijk wordt er jaarlijks in de chemische industrie en raffinagesector meer dan 100 PJ aan restwarmte met een vermogen > 0,5 Megawatt per bron van boven de 50ºC actief weggekoeld. Het energie gebruik bij industriële processen kan in de toekomst efficienter. Het hergebruik van restwarmte is hierbij een belangrijk verbeterpunt.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Zuiniger industrieel energiegebruik

Innovatieniveau:
Jaar opname:2006
Laatste actualisatie:2008
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Van het totale energiegebruik in de industrie komt meer dan 80% voort uit warmtebehoefte in de vorm van stoom op verschillende drukniveaus of voor ondervuring van fornuizen. In principe komt de totale industriële warmtebehoefte (530 PJ/jaar) plus de warmte uit exotherme chemische reacties uiteindelijk via koelwater en koeltorens en door schoorsteen- en andere warmteverliezen weer in de omgeving terecht. Uiteindelijk wordt er jaarlijks in de chemische industrie en raffinagesector meer dan 100 PJ aan restwarmte met een vermogen > 0,5 Megawatt per bron van boven de 50ºC actief weggekoeld. Het energie gebruik bij industriële processen kan in de toekomst efficienter. Het hergebruik van restwarmte is hierbij een belangrijk verbeterpunt.

Kennispositie

De techniek en huidige kennis is voor de toepassing van industrieel energiehergebruik geen probleem. Wat ontbreekt is het initiatief van grote marktpartijen om dergelijke projecten op te starten.


Aanvullende commerciële kennis kan inzichten dusdanig verduidelijken dat de verschillende marktpartijen kunnen worden overtuigd om in dergelijke projecten te participeren. Deze kennis zal dan wel van hbo(+)-niveau moeten zijn.

Randvoorwaarden

Als belangrijkste knelpunten noemt men de markt en de overheid. Er is marktbehoefte aan intermediaire partijen die zorg dragen voor de spreiding van het risico door de gelijktijdigheid van aanbod en afname af te stemmen. De overheid moet op nationaal en Europees niveau regelgeving ontwikkelen om deze projecten tot stand te laten komen in verband met de hoeveelheden energie die nu worden weggekoeld en een bron kunnen zijn voor veel energiebesparing.


Fabrieken moet men stimuleren om te participeren in dergelijke projecten. Vaak zijn de marktpartijen, aanbod en vraag, zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden. Beperkende technische factoren zijn de kostbare infrastructuur en de energieverliezen van leidingsystemen.


De hoge investeringen zijn een drempel voor de kleinere marktpartijen. Energiebedrijven en beleggers kunnen initiatieven voor energiezuinige industriële warmtehuishouding ontplooien.

Personeel

De mensen die zich in eerste instantie met industrieel energiehergebruik zullen gaan bezighouden, zijn de projectleiders, ondernemers en projectmanagers die op hbo+-niveau werkzaam zijn bij energietechnische adviesbureaus. De medewerkers zijn vooral werkzaam in managementfuncties en in het ontwerp van installaties.

Zuiniger industrieel energiegebruik

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: