Innovatieniveau:
Jaar opname:2004
Laatste actualisatie:2010

Telemonitoring voor extramurale revalidatieprocessen

ICT-oplossingen kunnen bijdragen aan een beter beheersbaar en kosteneffectief extramuraal (Thuis in de eigen woning) revalidatieproces, waardoor de druk op intramurale zorg (zorgcentra) en de wachtlijsten zal afnemen. Daarom wordt een ICT-technologie ontwikkeld die de preventie en training van problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat ondersteunt. De technologische innovatie ligt vooral in de ontwikkeling van remote realtime smart sensing (op afstand op elk gewenst moment meten en kijken).  
Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Telemonitoring voor extramurale revalidatieprocessen

Innovatieniveau:
Jaar opname:2004
Laatste actualisatie:2010
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
ICT-oplossingen kunnen bijdragen aan een beter beheersbaar en kosteneffectief extramuraal (Thuis in de eigen woning) revalidatieproces, waardoor de druk op intramurale zorg (zorgcentra) en de wachtlijsten zal afnemen. Daarom wordt een ICT-technologie ontwikkeld die de preventie en training van problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat ondersteunt. De technologische innovatie ligt vooral in de ontwikkeling van remote realtime smart sensing (op afstand op elk gewenst moment meten en kijken).

Kennispositie

Er lijkt een taak te zijn weggelegd voor het beroeps- en bijscholingsonderwijs. Binnen het primair beroepsonderwijs gaat het om basiskennis van de technieken en mogelijkheden. Op het gebied van bijscholing moet specialistisch onderwijs beschikbaar zijn voor de noodzakelijke verdieping.


Wat betreft competenties en vaardigheden ziet men de algemene competenties en de persoonlijkheid als het belangrijkst. Goed kunnen omgaan met de klant en een meer extraverte persoonlijkheid zijn van belang bij internetapplicaties vermarkten. Met communicatietraining kan men indirect werken aan de extraversie van medewerkers.


Eveneens is er geen gebrek aan inhoudelijke vakkennis voor succesvol een marktaandeel verwerven. Ook daarop zal men dus actie moeten ondernemen.

Randvoorwaarden

De belangrijkste genoemde knelpunten zijn de markt en het kennisniveau van de medewerkers. De markt is te veel aanbodgestuurd en moet meer vraaggestuurd worden. Installatietechnische voorzieningen blijven ver achter bij de beschikbare technische mogelijkheden.


De klant moet men duidelijk maken wat technisch mogelijk is. Voor de markt is het belangrijk dat de kosten, het gemak, de investering en het rendement inzichtelijk worden gemaakt. Hiervoor is een helikoptervisie nodig, waaraan het op dit moment binnen veel bedrijven ontbreekt.


Er zullen marktpartijen zijn die niet willen, maar andere partijen die juist wel willen. De branche moet dit binnen haar acquisitie zo snel mogelijk duidelijk zien te krijgen en haar pijlen op de laatstgenoemde groep richten. Daarbij is de kennis en kunde van de installateur profileren in de markt belangrijk. Hoog tijd dus voor een goede marketingstrategie.


Bovendien lijkt de noodzaak tot verandering binnen de branche onvoldoende aanwezig te zijn. Als de branche niet tijdig de ontwikkeling oppakt, zullen derden dit doen, wat in de toekomst zal leiden tot een moeizame inhaalslag. De branche moet zich marktgericht en actief richten op de luxere woningbouw en een goede ICT-infrastructuur.


Het kennisniveau kan een stevige impuls krijgen via het bijscholingsonderwijs en via integratie in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de applicaties simpel en snel werken. Voorkomen moet worden dat een mix van oud en nieuw wordt ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de verkiezingen in Nederland en het buitenland, waarvoor men digitaal wordt benaderd en met het potlood stemt.


Ook worden de installatiebedrijven zelf als knelpunt genoemd. Installatiebedrijven moeten alert zijn op marktkansen en op dat gebied aansluiten bij de dienstensector.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Basis Niveau: Assistent monteur, monteur, onderhoudsmonteur, etc.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

SBI-Industrie

  Overige telecommunicatie
  Telecommunicatie via satelliet
  Draadgebonden telecommunicatie
  Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur
  Beheer van computerfaciliteiten
  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
  Webportals
  Vervaardiging van consumentenelektronica
  Draadloze telecommunicatie

Personeel

Tele-internetapplicaties hebben consequenties voor medewerkers op alle niveaus. Vooral voor medewerkers op mbo-niveau, zoals (service- en onderhouds)monteurs, projectleiders en servicetechnici. Voor ondernemers, management en leidinggevenden is de taak weggelegd waar nodig nieuwe activiteiten op het gebied van teleapplicaties te initiëren. Alle medewerkers binnen de hiervoor genoemde disciplines kunnen met de ontwikkeling te maken krijgen.

Telemonitoring voor extramurale revalidatieprocessen

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: