Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2010

Coördinatie stroom van decentrale energiebronnen

De inzet van duurzame bronnen zoals zon, wind, waterstof, biobrandstof zal gaan toenemen ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen. Om deze verschillende decentrale energieopwekkers te coördineren is een ‘virtual powerplant’ noodzakelijk om de energiestromen op elkaar af te stemmen.

De inzet van niet fossiele brandstoffen is onvermijdelijk. Collectieven moeten zich niet beperken tot het benutten van duurzame energiebronnen in de nabije omgeving maar ook alternatieven overwegen als offshore windenergie.  
Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Coördinatie stroom van decentrale energiebronnen

Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2010
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
De inzet van duurzame bronnen zoals zon, wind, waterstof, biobrandstof zal gaan toenemen ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen. Om deze verschillende decentrale energieopwekkers te coördineren is een ‘virtual powerplant’ noodzakelijk om de energiestromen op elkaar af te stemmen.

De inzet van niet fossiele brandstoffen is onvermijdelijk. Collectieven moeten zich niet beperken tot het benutten van duurzame energiebronnen in de nabije omgeving maar ook alternatieven overwegen als offshore windenergie.

Kennispositie

Opleidingen moeten worden aangepast aan de nieuwe duurzame technieken. De basisprincipes moet men doceren in het vmbo, mbo en hbo. Momenteel heeft men te weinig kennis van de disciplines W en E. Integratie van die beide disciplines in de richting van bijvoorbeeld de functie van installatiedeskundige is wenselijk. Ook meet- en regeltechnieken en commerciële vaardigheden worden steeds belangrijker.


Voor energiemanagement is kennis van de virtual powerplant noodzakelijk om de lokale en centrale energieopwekkers op elkaar te kunnen afstemmen. Om de technieken geaccepteerd en geïmplementeerd te krijgen, moet men functies creëren en competenties ontwikkelen op het gebied van visie, strategie en toepassingsmogelijkheden.

Randvoorwaarden

Er is onvoldoende bewustzijn van de eindigheid van fossiele energiebronnen en van visie, strategie, mogelijkheden en vertrouwen op het gebied van duurzame technieken. Wanneer men de juiste voorwaarden schept, zullen de technieken (op termijn) doorzetten.


Integratie van duurzame energiebronnen vereist kennis van de disciplines W en E. Door de toepassing van een diversiteit aan E-opwekkers moet men alle elektrische energiestromen op elkaar afstemmen: virtual powerplant. Er dient vooral aandacht te zijn voor het rendement, de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van nieuwe systemen.


Duurzame technieken zijn vaak nog onvoldoende uitontwikkeld vanwege het ontbreken van technologische kennis. Wanneer aantoonbaar is dat duurzame systemen gelijkwaardig of beter zijn dan conventionele systemen, volgt toepassing hiervan door bedrijven en mensen automatisch. Voorwaarde voor toepassing van duurzame technieken is integratie van de techniek in het gebouwontwerp, waarbij men eventueel kan kiezen voor hybride systemen.


Binnen de huidige infrastructuur is waterstof nog niet beschikbaar, waardoor waterstoftechnieken (nog) niet geschikt zijn voor toepassing. Bij de huidige brandstofprijzen zijn veel technieken economisch vooralsnog niet haalbaar.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Personeel

Alle nieuwe technieken zullen een grote opleidingsbehoefte creëren. ‘Een Leven Lang Leren’, waarbij nieuwe specialistische functies ontstaan. Hierbij valt specifiek te denken aan de ontwerpers en meet- en regeltechnici. De competenties zullen niet veel veranderen, behalve dat specifieke vakkennis van de verschillende technieken noodzakelijk is. Bestaande functies zullen evolueren.


Er is sprake van verdieping en verbreding. Door de discipline overschrijdende technieken zullen bedrijven zich gaan specialiseren of een coördinerende rol gaan vervullen en een adviesfunctie krijgen: Building services. Brede kennis van werktuigkundige en elektrische toepassingen is binnen alle bedrijven noodzakelijk.


Een energiemanager is vereist om de energiestromen van de lokale en centrale energieopwekkers op elkaar te kunnen afstemmen. De inzet van duurzame energiebronnen heeft invloed op alle functies in de technische sector en adviessector, maar ook op het niveau van politiek en beleid.

Coördinatie stroom van decentrale energiebronnen

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: