Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2008

Operationele integratie

Installatietechniek en elektrotechniek groeien steeds meer naar elkaar toe. Zo zal de toekomstige monteur bijvoorbeeld voor de meterkast, naast kennis van elektrotechniek, gas en water, ook kennis moeten hebben van telecommunicatie. In zowel de uitvoering als in het ontwerp zijn hierdoor nieuwe competenties noodzakelijk geworden.
In het algemeen geldt, dat nu integraal bouwen steeds belangrijker wordt, ontwerpers en monteurs in de dagelijkse praktijk steeds meer rekening zullen moeten houden met andere disciplines.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Operationele integratie

Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2008
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Installatietechniek en elektrotechniek groeien steeds meer naar elkaar toe. Zo zal de toekomstige monteur bijvoorbeeld voor de meterkast, naast kennis van elektrotechniek, gas en water, ook kennis moeten hebben van telecommunicatie. In zowel de uitvoering als in het ontwerp zijn hierdoor nieuwe competenties noodzakelijk geworden.
In het algemeen geldt, dat nu integraal bouwen steeds belangrijker wordt, ontwerpers en monteurs in de dagelijkse praktijk steeds meer rekening zullen moeten houden met andere disciplines.

Kennispositie

Om een grotere groep mensen in staat te stellen integratie op te pakken, zullen opleidingen en cursussen moeten worden aangepast. Hierbij gaat het om multifunctionele taken, maar ook om competenties als communicatie, ondernemen en resultaatgerichter denken. Daarvoor is alleen het lesmateriaal aanpassen onvoldoende. Een campagne om te zorgen voor voldoende leerlingen die dit onderwijs gaan volgen, is noodzakelijk.


Met behulp van publicaties/informatie moet men meer begrip voor elkaar kweken en overtuigingskracht bieden om deze aanpak te kunnen verkopen. Behalve om deze algemenere competenties gaat het toch ook om digitale technieken, ICT, elektronica, gebouwfysica en meet- en regeltechniek.  


Ook is het verstandig om te omschrijven wat de noodzakelijke competenties van de instroom zouden moeten zijn voor de nieuwe en aangepaste bestaande functies. Samenwerking op brancheniveau is eveneens van belang. Bedrijven moeten uitgedaagd worden dit op te pakken en de kans te zien en niet de bedreiging.

Randvoorwaarden

De grootste drempel om integratie succesvol te laten verlopen, is het verschil in cultuur tussen de vakgebieden. Dit naast het ontbreken van kennis van andermans vakgebied. Beide zorgen voor te weinig respect voor en begrip van elkaar.


Wat ook speelt is de eigen omgeving afschermen. Dit uit angst de controle hierover kwijt te raken. Er is dan ook sprake van een zekere rivaliteit op de bouwplaats, veroorzaakt door belangentegenstellingen, tunnelgedachten en vasthouden aan de eigen werkzaamheden.


Overigens speelt het niet willen veranderen ook op personeelsniveau. Men wil niet extra leren, iets wat nodig is omdat integratie van W en E in het huidige opleidingshuis nog niet is opgenomen. Ondanks het toereikende aantal werknemers in de branche zijn onvoldoende mensen in staat de verbreding vorm te geven.


Op productniveau integreert men op enkele terreinen technieken al wel. Denk bijvoorbeeld aan Plug & play-apparatuur. Maar in het algemeen houden leveranciers zich nog te veel bezig met de eigen expertise en zien ze het nog niet in een integrale aanpak.

Personeel

Operationele integratie geeft al aan dat elke bestaande en nieuwe functie daarmee in de uitvoering te maken zal krijgen. Verbreding van de werkzaamheden kan zonder meer bijdragen aan de motivatie van de medewerkers. Automatisch zal bij verbreding een verschuiving plaatsvinden van een specialistische naar een algemenere benadering. Hierbij moet men wel in de gaten houden dat specialistische vaardigheden behouden blijven.


De functionarissen moeten snappen dat disciplines met elkaar te maken hebben en daarnaar handelen. Dit betekent meer communiceren en plannen, maar ook specialisten op bepaalde gebieden tijdig inschakelen. Men moet bereid zijn om meer samen te werken.


Een ander belangrijk aspect is de extra verantwoordelijkheid, omdat iemand in principe ook deels verantwoordelijk is voor de resultaten in andere disciplines. Er ontstaan ook nieuwe functies, zoals die van de generalist, procesmanager en multidisciplinaire expert.

Operationele integratie

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: