Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2008

Integrale gebouwen en producten

Levensloopbestendig wonen betekent dat een woning met de bewoner mee kan veranderen. Om te kunnen voldoen aan het moderne bouwproces en de realisatie van integrale gebouwen worden ook de producten steeds integraler uitgevoerd. Belangrijk voordeel binnen deze ontwikkeling is de combinatie van technieken en prefabricage. Dit betekent vaak wel een hogere kostprijs wat een drempel kan vormen voor de toepassing. Flexibele (integrale) gebouwen vragen ook om flexibiliteit van de eindproducten.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Integrale gebouwen en producten

Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2008
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Levensloopbestendig wonen betekent dat een woning met de bewoner mee kan veranderen. Om te kunnen voldoen aan het moderne bouwproces en de realisatie van integrale gebouwen worden ook de producten steeds integraler uitgevoerd. Belangrijk voordeel binnen deze ontwikkeling is de combinatie van technieken en prefabricage. Dit betekent vaak wel een hogere kostprijs wat een drempel kan vormen voor de toepassing. Flexibele (integrale) gebouwen vragen ook om flexibiliteit van de eindproducten.

Kennispositie

In het opleidingshuis voor de bouwkolom moeten de muren tussen de diverse disciplines worden geslecht. Hierdoor, en door meer competenties (communicatie, brede kennis), kan men de bouw aantrekkelijker maken voor instromers. Op mbo- en hbo-niveau zijn functies binnen Integraal bouwen noodzakelijk.  


Parallel hiermee moet men bedrijven stimuleren deze aanpak te hanteren. Daarom moet men de verschillende sectoren (van architect tot installatiebedrijf) bewust maken van de voordelen. Dit is mogelijk door begrijpelijke en praktijkgerichte publicaties en informatiebijeenkomsten. Deze informatiestroom is ook nodig richting opdrachtgever en gebruikers.

Randvoorwaarden

Voor de realisatie van integrale gebouwen zijn de voorlopers al aanwezig. Hierin schuilt echter het gevaar dat een sfeer ontstaat van ‘never change a winning team’ en nieuwkomers worden buitengesloten. Een reële kans is dat men succesvolle toepassingen zal herhalen en nieuwe ontwikkelingen niet adopteert en daardoor niet doorzet.


Innovatie wordt beperkt door kennisgebrek in de branche en steeds teruggrijpen op bekende concepten, ondanks dat men zich bewust is van de voordelen. Op dit moment zijn ook de normen en de wet- en regelgeving nog beperkingen om innovatieve gebouwen te realiseren. De traditionele bouwkolom en de scheiding tussen opdrachtgever en uiteindelijke gebruiker is een rem.


Ook is niet duidelijk wie in het bouwproces het initiatief moet nemen: de architect of de technische installatiebranche? Meer overleg tussen partijen is noodzakelijk.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Personeel

Het personeel in de technische installatiebranche zal meer begrip voor en meer kennis van andere disciplines moeten gaan krijgen. Dit geldt in principe voor alle opleidingsniveaus. In het voortraject is dit zeer prominent aanwezig om de juiste keuzes te kunnen maken. De eerdergenoemde functie van integraal ontwerper doet hier wederom opgeld.  


Met prefab en Plug & play-apparatuur wordt de uitvoering ogenschijnlijk eenvoudiger. Het zou dan alleen kunnen gaan om het aansluiten. Kennis en ervaring zijn meer nodig in het ontwerp- en werkvoorbereiding- en inkooptraject. Binnen deze bestaande functies is meer kennis van ICT en elektronica nodig en moet men bereid zijn mee te denken en faciliteiten te delen met de bouwpartners. Maar de coördinatie wordt moeilijker.


Ook hier zou een nieuwe functie, die van bouwcoördinator, op haar plaats zijn. Beoogde eigenschappen van de bouwcoördinator: pragmatisch, hoger opgeleid, logisch nadenken en meer vragen stellen. De kans bestaat dat het vakmanschap niet vermindert. Voorkomen moet worden dat de praktijkkennis verloren gaat. Op de hoogte blijven (bijscholing) moet continu plaatsvinden.

Integrale gebouwen en producten

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: