Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2011

Veilig gebouw

In de afgelopen jaren is de aandacht voor veiligheid binnen de installatietechniek sterk toegenomen. Zo bestaan er Arbo-eisen als het gaat om veilig werken maar ook veiligheidsaspecten om te voorkomen dat installaties onveilig kunnen worden. Tevens worden systemen op het gebied van inbraakbeveiliging en brandbeveiliging steeds vaker worden toegepast in zowel de utiliteit als de woningbouw. Daarbij is een duidelijke tendens waarneembaar ten aanzien van de kwaliteit van de systemen en de toegepaste sensoren.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Veilig gebouw

Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2011
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
In de afgelopen jaren is de aandacht voor veiligheid binnen de installatietechniek sterk toegenomen. Zo bestaan er Arbo-eisen als het gaat om veilig werken maar ook veiligheidsaspecten om te voorkomen dat installaties onveilig kunnen worden. Tevens worden systemen op het gebied van inbraakbeveiliging en brandbeveiliging steeds vaker worden toegepast in zowel de utiliteit als de woningbouw. Daarbij is een duidelijke tendens waarneembaar ten aanzien van de kwaliteit van de systemen en de toegepaste sensoren.

Kansen

In de media is veel aandacht voor de maatschappelijke kant van veiligheid, bijvoorbeeld veilig kunnen lopen en reizen. De installatietechniek lift mee op deze ontwikkeling, maar nog onvoldoende, vindt men. Het innovatiethema 'veilig gebouw' speelt in op de emotie en moet meer gericht zijn op veiligheid als dienst verkopen en niet zozeer op de techniek.


Veilige gebouwen zelf zijn niet zozeer de innovatieve ontwikkeling. Maar het concept biedt mogelijkheden om technieken in de markt te zetten waarmee men dit kan realiseren en waardoor aanzienlijke marktkansen ontstaan.


Als dienst is 'veilig gebouw' een innovatiethema waarbij sprake is van integratie van meer aspecten. 'Veilig gebouw' richt zich onder andere op veiligheid, alarmsystemen, gebouwautomatisering, bewakingscamera‘s, toegangscontrole en irisscan.

Bedreigingen

Meeliften met maatschappelijke ontwikkelingen kan voor een sector positieve gevolgen hebben. Innovatiethema’s hoeven niet alleen als technologische innovatie interessant te zijn, maar kunnen ook vanuit maatschappelijk gezichtspunt interessant worden. Beveiligingscamera’s maken de omgeving niet veiliger, maar de perceptie van de aanwezigheid van camera’s wel.


Men is van mening dat de sector de kansen onvoldoende benut, omdat deze zich richt op een technisch product aanbieden en niet op diensten aanbieden. Dit is een bedreiging voor de aanwezige marktkansen.


Het te laat in beeld komen van de installateur bij de realisatie van een gebouw is ook een bedreiging. Hierdoor is geen sprake meer van een optimale integratie van technieken. En die is wel nodig om een veilig gebouw te realiseren.

Kennispositie

Om de verwachte ontwikkelingen in veiligheid tijdig een juiste plek te kunnen geven en binnen de bedrijfsvoering te implementeren, zal veiligheid binnen de reguliere opleidingen op grote schaal meer aandacht moeten krijgen.


De hiertoe benodigde kennis moet voor de verschillende niveaus beter toegankelijk worden gemaakt. Van belang hierbij is het ‘ketendenken’ en het doorgeven van op elkaar aansluitende kennis, voorwaarden en mogelijkheden.


Voor de voortgang en implementatie van de ontwikkeling zal de benodigde, vaak specifieke, kennis van onder meer veiligheidsvoorschriften en technologische randvoorwaarden tot en met product- en materiaalkennis voor de doelgroepen tijdig op niveau beschikbaar moeten komen en worden bijgehouden.

Randvoorwaarden

Veiligheid dient men te verkopen als dienst en niet als techniek. Hiertoe moet men veiligheid zien als concept om de techniek te vermarkten. Bij een veilig gebouw gaat het ook om integratie van technieken. Van belang hierbij is dat de installateur in een vroeg stadium bij het proces wordt betrokken.


Door het grote maatschappelijke belang van veiligheid dienen de technieken op grote schaal binnen de reguliere opleidingen op verschillende niveaus aandacht te krijgen.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Basis Niveau: Assistent monteur, monteur, onderhoudsmonteur, etc.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Personeel

De ontwikkelingen in veiligheid gelden voor medewerkers in alle lagen en functies van het technisch installatiebedrijf. Zowel ontwerpers als service- en onderhoudsmedewerkers krijgen met deze ontwikkelingen te maken.


Veiligheid ziet men als een ontwikkeling die ervoor gaat zorgen dat in bepaalde functies een grotere scheiding zal ontstaan tussen specifieke handwerkzaamheden en werkzaamheden die te maken hebben met oplevering en inbedrijfstelling. Ook worden toekomstige nieuwe functies voorzien, zoals die van de veiligheidsmanager.

Bronnen

    Innovaties in de Technische installatiebranche 2008 - accenten voor de toekomst, MarktMonitor woerden

Algemene links

Veilig gebouw

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: