Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2012

Energiemanagement decentrale energie

Als gevolg van liberalisering van de energiemarkt, inzet van decentrale energieopwekking, stijgende energieprijzen en outsourcing zal het managen van elektrische energiestromen en energiegebruik steeds belangrijker worden.

Een dynamische energieprijs biedt perspectief om op lokaal niveau energieopwekkinginstallaties te realiseren. Om de ontwikkeling goed op te pakken is het essentieel dat de huidige versnippering van verschillende typen losse systemen wordt tegengegaan. Tevens moet de vraag worden gesteld of het belang van decentrale energieopwekking en energiemanagement niet wordt overschat.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Energiemanagement decentrale energie

Innovatieniveau:
Jaar opname:2005
Laatste actualisatie:2012
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Als gevolg van liberalisering van de energiemarkt, inzet van decentrale energieopwekking, stijgende energieprijzen en outsourcing zal het managen van elektrische energiestromen en energiegebruik steeds belangrijker worden.

Een dynamische energieprijs biedt perspectief om op lokaal niveau energieopwekkinginstallaties te realiseren. Om de ontwikkeling goed op te pakken is het essentieel dat de huidige versnippering van verschillende typen losse systemen wordt tegengegaan. Tevens moet de vraag worden gesteld of het belang van decentrale energieopwekking en energiemanagement niet wordt overschat.

Kennispositie

Onderzoek naar vraag en aanbod matchen verricht ECN in de vorm van de virtual powerplant en dient verder te worden ontwikkeld. Energiemanagement wordt een nieuw vak op hbo/wo-niveau. De energiemanager moet kennis hebben van systeemintegratie, energiemanagement, het woning-wijkdistributienet, meet- en regeltechniek en ICT. Deze producten moet de installatiebranche bij de consument onder de aandacht brengen met behulp van functiegericht denken.


De energiemanager moet de goede oplossingen voor gebruikers kunnen aangeven als maatwerkoplossing. De installateur/adviseur krijgt hierin een adviserende taak en marketingtaak. Voorwaarde is dat de gebruikte componenten Plug & play-units zijn die beschikken over lokale intelligente om met externe besturingssystemen te communiceren. Op Europees niveau moet men dit afstemmen. Een denktank moet een visie ontwikkelen die leidt tot regelgeving.

Randvoorwaarden

Kennis van en systemen voor vraag en aanbod matchen moeten worden ontwikkeld: virtual powerplant. Energiemanagement is een complexe materie die is verdeeld over verschillende segmenten met diverse verantwoordelijken. Hiervoor is nog maar weinig regelgeving beschikbaar. Standaardisatie is wenselijk om problemen te voorkomen. Om op nationale schaal de juiste strategie te kunnen uitzetten, is meer visie nodig. Er is te weinig bewustzijn van de mogelijkheden.


Bij energiemanagement is de focus gericht op energiebedrijven. De ontwikkeling biedt grote installatiebedrijven mogelijkheden om elektriciteit en warmte te gaan leveren. Beheer en exploitatie zijn punten waarop de installatie wordt afgerekend met prestatiecontracten.


Knelpunt zijn de hoge investeringskosten voor lokale installaties. Door de liberalisering van de energiemarkt wordt kostenbesparing geïnitieerd, wat echter leidt tot een grotere kans op storingen. Dit biedt de leverancier van UPS-installaties mogelijkheden.


Service krijgt bij de energieleverancier steeds meer een ondergeschikte rol. Dat heeft ook een nadelige invloed op de leveringsgarantie. Retourlevering van elektriciteit aan het energiebedrijf moet aantrekkelijk worden voor eigenaars van lokale installaties voor elektriciteitsopwekkers. De verschillen tussen het lage en hoge tarief zijn te klein, waardoor de terugverdientijd te lang is.


De individualisering is een van de sociale aspecten die een belemmering vormen voor de grootschalige introductie van collectieve systemen. Besluitvorming dient niet op individueel maar op hoger niveau plaats te vinden, bijvoorbeeld in een wijkraad.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Personeel

De integratie van kennis van W, E en ICT bij één persoon is belangrijk. Lokaal netbeheer op wijk- of woningniveau is een ontwikkeling die binnen de mogelijkheden van de grotere installatiebedrijven valt. Energiemanagement gericht op gebruik van afval- en restenergie biedt mogelijkheden voor energiebesparing en economisch voordeel.


De nieuwe functie van energiemanager is noodzakelijk om oplossingen aan te dragen voor dit soort problemen. Een energiemanager beschikt over kennis van W, E en ICT en energiesystemen. De technische kennis voor de functie van energiemanager is aanwezig, maar moet bij elkaar worden gebracht. In het opleidingstraject moet ruimte zijn voor nieuwe voorspellende regeltechnieken met intelligente algoritmes.

Energiemanagement decentrale energie

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: