Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2012

Themagericht onderwijs

Themagericht onderwijs is vooral bestemd voor bedrijven die zich bedrijfsmatig hebben gespecialiseerd op een bepaalde techniek als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Deze bedrijven fungeren vaak als onderaannemer voor grotere installatiebedrijven die niet over deze kennis beschikken (de generalisten). Vanwege de geringe omvang van de doelgroep wordt specialistische kennis over nieuwe ontwikkelingen onvoldoende diepgaand opgenomen in het reguliere onderwijs. Om toch de kennis voor de branche te ontwikkelen en te behouden, worden werknemers bijgeschoold door middel van themagericht onderwijs.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Themagericht onderwijs

Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2012
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Themagericht onderwijs is vooral bestemd voor bedrijven die zich bedrijfsmatig hebben gespecialiseerd op een bepaalde techniek als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Deze bedrijven fungeren vaak als onderaannemer voor grotere installatiebedrijven die niet over deze kennis beschikken (de generalisten). Vanwege de geringe omvang van de doelgroep wordt specialistische kennis over nieuwe ontwikkelingen onvoldoende diepgaand opgenomen in het reguliere onderwijs. Om toch de kennis voor de branche te ontwikkelen en te behouden, worden werknemers bijgeschoold door middel van themagericht onderwijs.

Kansen

Thematisch gericht onderwijs biedt kansen voor PPS-projecten (publiek-private samenwerking). Samenwerking van kennisinstituten (scholen, universiteiten), aanbieders van cursussen, de overheid en bedrijven, kan het thematisch onderwijs een belangrijke boost geven. Op lokaal niveau zijn deze initiatieven het meest kansrijk.

Bedreigingen

De grootte van onderwisjinstellingen en de wijze waarop deze gefinancierd worden, kunnen de ontwikkeling van thematisch onderwijs tegenhouden. Het onderwijs dient de innvaties op een goede afstand te volgen, zodat de thema's die onderwezen worden ook aansluiten bij de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Kennispositie

Om tot themagericht onderwijs te kunnen komen, is het noodzakelijk dat de kennis over nieuwe ontwikkelingen toegankelijk is. Bij leveranciers is een heleboel specialistische kennis beschikbaar. Installatiebedrijven halen in specifieke gevallen veel kennis bij deze leveranciers. Samenwerking met leveranciers is dus wenselijk. Belangrijk is dan wel dat deze informatie productonafhankelijk is en bedrijven hierdoor niet afhankelijk worden van de toeleverende bedrijven en hun producten.


Ook de methode waarop met kennisbehoefte wordt omgegaan, vereist aandacht. Scholing hoeft niet alleen maar via de schoolbanken te gebeuren. Andere onderwijsmethoden kunnen daarbij helpen. De huidige generatie groeit op met internet en kent bij het gebruik daarvan geen drempels. Hier liggen tal van kansen om scholingstrajecten te realiseren. Deze kennis moet men wel op een bruikbare manier beschikbaar en toegankelijk maken.    


Themagericht onderwijs is noodzakelijk om veranderingen in de markt, de technieken en de toepassingen het hoofd te kunnen bieden. Het is een voorwaarde voor de verdere specialisatie van bedrijven. Opname van de thematische kennis in het beroepsonderwijs is afhankelijk van de ruimte die het onderwijs kan bieden of de omvang van de behoefte van de bedrijfstak aan die specifieke kennis. Veel thema’s uit het themagerichte onderwijs zijn dusdanig specifiek dat opname ervan niet mogelijk is en bijscholingstrajecten zullen blijven bestaan.     


Tot slot is er het probleem om genoeg docenten op een voldoende niveau te krijgen. Hiermee kunnen kleinere klassen worden gemaakt met een goed afgestemde groepsgrootte, waarbij er een goed contact tussen docenten en leerlingen is. Vakmanschap wordt dan beter overgedragen en de docent kan gaan fungeren als coach. Dit leidt tot een betere motivatie bij studenten en een toename van de kwaliteit van de uitstroom.

Randvoorwaarden

Mensen opleiden kost in een aantal opzichten geld. Enerzijds kosten opleidingen geld vanwege studiemateriaal en docenten. Anderzijds gaat opleiden ten koste van de productieve uren van medewerkers. Dit geldt voor kennis vergaren en die kennis onderhouden. Daarom vindt bijscholing vaak plaats in de avonduren, in de tijd van de werknemer. Een belangrijke randvoorwaarde is dus dat themagericht onderwijs voor werknemers geen extra drempels opwerpt bij kennis verwerven.  


Daarnaast is kennis delen een obstakel. Bedrijven houden graag hun kennis voor zichzelf. Er is geen sprake van een goede uitwisseling tussen bedrijven onderling. Om kennisdeling te faciliteren moeten alle bedrijven die meewerken daarbij voldoende baat hebben.  


 


Conclusie


Specialistische kennis wordt doorgaans onvoldoende opgenomen in het regulier onderwijs. Voor tal van onderwerpen zal bijscholing daarom noodzakelijk blijven. Behoeften tijdig signaleren om tijdig over gericht onderwijsaanbod te kunnen beschikken, is hierbij van belang. Daarbij komt dat themagericht onderwijs noodzakelijk is om veranderingen in technieken en toepassingen het hoofd te kunnen bieden.
Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke opleidingen bij deze innovatie. De titels verwijzen u direct door naar de inhoudelijke beschrijvingen in de OTIB Etalage.

Basis Niveau: Assistent monteur, monteur, onderhoudsmonteur, etc.

Gevorderd Niveau: leidinggevend monteur, project-/ service technicus, technicus middenspanning / communicatie, projectleider, middenkaderfunctionaris etc.

Installatiemarkt

    Burgerwerk en individuele nieuwbouw

Bronnen

    Innovaties in de Technische installatiebranche 2008 - accenten voor de toekomst, MarktMonitor woerden

Algemene links

Themagericht onderwijs

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: