Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2007

Centrale energieopwekking uit duurzame bronnen

Duurzame energie is een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende vormen van energieopwekking. Hier vallen bijvoorbeeld wind- en zonne-energie onder, maar ook aardwarmte en biomassa. In plaats van grote, centrale energiebronnen zoals kerncentrales en energiecentrales op basis van fossiele brandstoffen, kan duurzame energie eveneens centraal worden opgewekt. Te denken valt aan bijvoorbeeld grote windmolenparken op de Noordzee, of grote zonnecellen in de Sahara.  
Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Centrale energieopwekking uit duurzame bronnen

Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2007
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Duurzame energie is een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende vormen van energieopwekking. Hier vallen bijvoorbeeld wind- en zonne-energie onder, maar ook aardwarmte en biomassa. In plaats van grote, centrale energiebronnen zoals kerncentrales en energiecentrales op basis van fossiele brandstoffen, kan duurzame energie eveneens centraal worden opgewekt. Te denken valt aan bijvoorbeeld grote windmolenparken op de Noordzee, of grote zonnecellen in de Sahara.

Centrale energieopwekking uit duurzame bronnen

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: