Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2012

Werkloosheid allochtone jongeren groter dan onder autochtone jongeren

Volgens het CBS is de werkloosheid onder allochtone jongeren ruim twee keer zo groot als onder autochtone, 26 tegen 11 procent in 2005. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat alleen in de steden meet, vond vorig jaar zelfs een werkloosheid van 40% onder jonge allochtonen. De economische vooruitzichten zijn voor hen ook het minst gunstig: ze zijn veelal laagopgeleid, terwijl naar verwachting vooral hoogopgeleiden profiteren bij een aantrekkende economie.  
Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Werkloosheid allochtone jongeren groter dan onder autochtone jongeren

Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2012
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Volgens het CBS is de werkloosheid onder allochtone jongeren ruim twee keer zo groot als onder autochtone, 26 tegen 11 procent in 2005. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat alleen in de steden meet, vond vorig jaar zelfs een werkloosheid van 40% onder jonge allochtonen. De economische vooruitzichten zijn voor hen ook het minst gunstig: ze zijn veelal laagopgeleid, terwijl naar verwachting vooral hoogopgeleiden profiteren bij een aantrekkende economie.

Werkloosheid allochtone jongeren groter dan onder autochtone jongeren

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: