Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2007

Comfort in woningbouw en utiliteit

Binnen de woon- en werkomgeving komt er steeds meer behoefte aan 'wellness' of comfort. Zo worden er steeds meer eisen gesteld aan het binnenklimaat (temperatuur, luchtvochtigheid) en aan de ergonomie. Domotica kan eveneens een grote rol spelen in het beantwoorden aan deze behoefte. Deze ontwikkeling biedt veel kansen voor de installateur. Goede communicatie met de klant is echter belangrijk om deze behoefte goed in kaart te brengen en hieraan tegemoet te komen.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Comfort in woningbouw en utiliteit

Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2007
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Binnen de woon- en werkomgeving komt er steeds meer behoefte aan 'wellness' of comfort. Zo worden er steeds meer eisen gesteld aan het binnenklimaat (temperatuur, luchtvochtigheid) en aan de ergonomie. Domotica kan eveneens een grote rol spelen in het beantwoorden aan deze behoefte. Deze ontwikkeling biedt veel kansen voor de installateur. Goede communicatie met de klant is echter belangrijk om deze behoefte goed in kaart te brengen en hieraan tegemoet te komen.

Comfort in woningbouw en utiliteit

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: