Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2010

Integraal ontwerpen in bouwkolom

Integraal ontwerpen in de bouwkolom. Er moet meer aandacht komen voor geïntegreerd ontwerpen waarbij rekening wordt gehouden met het onderhoud: onderhoudsbewust ontwerpen.
Betere afstemming in de keten tussen architect, aannemer, installateur bij gebouwontwerp en ontwikkeling. Doel is het streven naar een hoger kwaliteitsniveau van het binnenklimaat.

Meepraten, -denken en -ontwerpen in eerder stadium, dus met andere disciplines. Idee ontwikkeling waarbij alle disciplines betrokken zijn leidt tot betere geoptimaliseerde ontwerpen die kunnen worden gerealiseerd met minder faalkosten en een gunstiger exploitatie.

Binnen Integraal Bouwen is het uitvoeren van integraal ontwerpen een zeer belangrijk aspect met een groot aantal aandachtspunten voor betrokken partijen. Het vraagt om een vroegtijdige afstemming van de verschillende bouwdisciplines. Het ontwerpproces verandert hierdoor en betrokken partijen zitten sneller met elkaar om tafel. Partijen moeten in een vroeg stadium, zonder detaillering al een beoordeling kunnen geven op mogelijke installatieconcepten. Simulatiesoftware kan hierbij helpen. Ook dienen ontwerpen te worden beoordeeld op hun meerwaarde voor de gebruiker en het doel van het ontwerp.  

Laatst bekeken innovaties

Innovatieniveau 1
Innovatieniveau 2
Innovatieniveau 3
Innovatieniveau 4
Innovatieniveau 5

Integraal ontwerpen in bouwkolom

Innovatieniveau:
Jaar opname:2007
Laatste actualisatie:2010
Afdrukken  |  Toon relevante onderwerpen voor 
Integraal ontwerpen in de bouwkolom. Er moet meer aandacht komen voor geïntegreerd ontwerpen waarbij rekening wordt gehouden met het onderhoud: onderhoudsbewust ontwerpen.
Betere afstemming in de keten tussen architect, aannemer, installateur bij gebouwontwerp en ontwikkeling. Doel is het streven naar een hoger kwaliteitsniveau van het binnenklimaat.

Meepraten, -denken en -ontwerpen in eerder stadium, dus met andere disciplines. Idee ontwikkeling waarbij alle disciplines betrokken zijn leidt tot betere geoptimaliseerde ontwerpen die kunnen worden gerealiseerd met minder faalkosten en een gunstiger exploitatie.

Binnen Integraal Bouwen is het uitvoeren van integraal ontwerpen een zeer belangrijk aspect met een groot aantal aandachtspunten voor betrokken partijen. Het vraagt om een vroegtijdige afstemming van de verschillende bouwdisciplines. Het ontwerpproces verandert hierdoor en betrokken partijen zitten sneller met elkaar om tafel. Partijen moeten in een vroeg stadium, zonder detaillering al een beoordeling kunnen geven op mogelijke installatieconcepten. Simulatiesoftware kan hierbij helpen. Ook dienen ontwerpen te worden beoordeeld op hun meerwaarde voor de gebruiker en het doel van het ontwerp.

Integraal ontwerpen in bouwkolom

Afdrukken

Selecteer wat u wil afdrukken: