Introductie

Duurzaamheid, klimaatverandering, alternatieve energiebronnen, stijging kosten gezondheidszorg, vergrijzing, ICT, MVO. Zomaar een paar grote actuele maatschappelijke thema’s waar installatiebedrijven een belangrijke rol in spelen. Niet alleen met innovatieve producten maar ook met nieuwe vormen van dienstverlening, samenwerking en kennisdeling. Om te innoveren, of innovaties toe te passen in de praktijk, is het nodig kennis te vergaren. Dit kan kennis zijn over maatschappelijke thema’s die mogelijk interessant zijn om op in te spelen. Maar het kunnen ook specifieke innovaties, innovatiegebieden of innovatiecomponenten zijn.

Met deze website biedt OTIB, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technische Installatiebedrijf, u een overzicht van innovatieve ontwikkelingen. De site wordt regelmatig geactualiseerd waardoor u altijd beschikt over een database waar u de laatste innovaties en trends kunt vinden.

Innovaties zoeken

U kunt zoeken binnen actuele thema’s, specifieke innovaties en innovatiegolven, innovatiegebieden en innovatiecomponenten. U krijgt dan actuele achtergrondinformatie en de mogelijkheid om door de zoeken naar informatie op andere sites of specifieke informatie over scholing en opleiding op dat terrein.

Innovatieniveau's


  • Een innovatiegolf is een grootschalige structurele innovatieve ontwikkeling op (inter)nationaal niveau. Innovatiegolven betekenen generaties lang een enorme golf van innovaties binnen een specifiek domein. Aanleiding zijn maatschappelijke doelstellingen en/of toepassing van nieuwe wetenschappelijke inzichten of technologie. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld duurzaamheid, veiligheid, ICT of nanotechnologie. Voorbeelden van innovatiegolven zijn duurzame energie, duurzaam transport, informatiemaatschappij en netwerkeconomie.

  • Innovatiethema’s zijn thematische uitwerkingen van innovatiegolven, waaruit een generatie van innovatieve ontwikkelingen voortkomt. In innovatiethema’s zijn verschillende soorten expertise, sectoren en markten vertegenwoordigd. Een innovatiethema is een cluster van innovatiegebieden die een belangrijke onderlinge overlap kennen. Voorbeelden van innovatiethema’s zijn domotica, intelligente transportsystemen, E-health en duurzame energiesystemen met betonkernactivering.

  • Innovatiegebieden zijn clusters van innovaties die een gezamenlijk oplossingsconcept of een specifiek toepassingsgebied hebben. Hierbij worden bestaande en nieuwe technieken geïntegreerd in innovatiegebieden die goed kunnen worden opgepakt door clusters van bedrijven (branches). De experts en ondernemers binnen een innovatiegebied kennen elkaar goed, doordat ze potentiële samenwerkingspartners of directe concurrenten van elkaar zijn. Voorbeelden van innovatiegebieden zijn lokale detectiesystemen, warmtepompsystemen en geïntegreerde bedrijfsautomatiseringssystemen.

  • Innovaties zijn gedefinieerd als (voor het bedrijf) nieuwe producten, diensten, bedrijfsprocessen of bedrijfsconcepten die resulteren in een nieuwe toepassing. Een innovatie bestaat uit de combinatie van een nieuwe technologie en een toepassingsgebied (functie). Hiermee wordt een specifieke behoefte van individuele consumenten, bedrijven of andere organisaties met een innovatie vervuld. De innovatie is gebaseerd op één of meerdere componenten. Voorbeelden van innovaties zijn buurtcamera’s (CCTV), zonne-energiesystemen, toilet met medische analyse van urine en sensoren die de afstand bepalen tot andere auto’s.

  • Innovatiecomponenten zijn opzichzelfstaande componenten of producten die gezamenlijk tot innovaties leiden. Ontwerpers, productontwikkelaars, designers, operationele werknemers en managers maken het ontwerp en productie van de innovatie mogelijk. Voorbeelden van innovatiecomponenten zijn nieuwe generatie Li-ion batterijen, nieuwe typen sensoren, Hre-ketel, en Phace Change Material (PCM).