Grafiek toepassingsgraad

Toepassingsgraad

De toepassingsgraad-curve is berekend door de frequentie van toepassing van een innovatie binnen een bedrijf te koppelen aan het aantal jaren dat de innovatie al door een bedrijf wordt toegepast. Zo leidt een lage frequentie van toepassing tot een lagere toepassingsgraad dan een hoge frequentie van toepassing. Vervolgens wordt per innovatie een gemiddeld toepassingspercentage berekend per jaar over de laatste 10 jaar. Dit toepassingspercentage zegt dus iets over de frequentie van toepassing van een innovatie door de jaren heen.

Aantal toepassers

Het percentage ‘aantal toepassers’ geeft aan welk percentage van bedrijven in een vakgebied in de betreffende jaren de innovatie minstens incidenteel heeft toegepast. Dit percentage zegt dus iets over de hoeveelheid bedrijven in een vakgebied die ervaring heeft met het toepassen van de innovatie.